سروده حجت الاسلام اسماعیلی در وصف پیامبر اسلام (ص)
سروده حجت الاسلام اسماعیلی در وصف پیامبر اسلام (ص)
شعر سروده امام جمعه شهرستان قرچک در وصف پیامبر اکرم (ص)