‍ تشریح اقدامات حوزه معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری قرچک/کنترل و تسهیل بار ترافیک از مهمترین اولویت‌های مدیریت شهری شهردار قرچک اقدامات صورت گرفته حوزه معاونت حمل و نقل و ترافیک مدیریت شهری تشریح کرد و افزود: موضوع کنترل و تسهیل بار ترافیک معابر شهری از مهمترین اولویت‌های […]