به گزارش پایگاه خبری ورامین گستر به نقل از خبرنگار خبرگزاری تسنیم از قرچک، عرصه ی دفاع و آزادگی چیزی نیست که با پول قابل سنجش باشد بلکه فقط ارج و پاداش معنوی است که میزانش را بیان می کند. آری کادر درمان نیز فقط با خدا معامله کردند و […]