پایگاه خبری ورامین گستر به مدیر مسئولی مهندس فاطمه ثنائی و سردبیری اسماعیل جوادی در گام اول آغاز به کار کرد با وجود مانع شدن برخی افراد بزدل و سست عنصر ، منفعت طلب ، بی بصیرت بر سر راه انجام این کار ، راه اندازی این سایت خبری […]