پروانه  انشار رسمی پایگاه خبری ورامین گستر از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به شماره مجوز  ۸۷۱۲۳ صادر شد. این پایگاه خبری به مدیر مسئولی مهندس فاطمه سنایی و سردبیری اسماعیل جوادی شروع به کار میکند. گستره فعالیت این پایگاه خبری ویژه استان تهران میباشد و اخبار ویژه مربوط به […]

غلامرضا فرجیان خبرنگار پیشکسوت دشت ورامین در گفتگویی با خبرنگار پایگاه خبری ورامین گستر درباره نحوه فعالیت خبرنگاران در آغازین روزهای خبرنگاری خود اظهار کرد :امروز نحوه ارسال اخبار به رسانه ها و مطبوعات بسیار آسان شده ، پیشین برای ارسال یک خبر که بصورت مکتوب بود می بایست بصورت […]